Izrada Akta o sistematizaciji radnih mjesta

Izrada Akta o sistematizaciji radnih mjesta

Neka Akt o sistematizaciji radnih mjesta bude instrument upravljanja vašim poslovnim sistemom, radnim procesima i zaposlenim!

U sklopu akcije Unije poslodavaca Crne Gore “Poslodavci za poslodavce

Crnogorski institut za razvoj poslovnih sistema d.o.o. Podgorica je kreirao ponudu sa popustom od 20% za Izradu Akta o sistematizaciji radnih mjesta (cijena zavisi od broja radnih mjesta) + gratis jednodnevnu Edukativnu radionicu “Unapredjenje i razvoj poslovnih sistema i ljudskih resursa”

                 

Standardizujte svoju organizaciju i sistem upravljanja kroz sada već zakonski obavezan

Akt o sistematizaciji radnih mjesta

koji će vam , kroz izradu, imlementaciju i obuke naših konsultanata, služiti kao instrument 

upravljanja, optimizacije, kontrole, ocjenjivanja, obuka i razvoja zaposlenih i radnih procesa!

Naša metodologija izrade Akta o sistematizaciji radnih mjesta je uskladjena sa normama i zahtjevima  evropskih standarda. Rad našeg tima konsultanata  je pored zadovoljenja pravnih i zakonskih regulativa, koncipiran da kroz proces implementacije i obuka  pomogne organizacijama u njihovoj unutrašnjoj organizaciji, standardizaciji , optimizaciji i sistematizaciji radnih mjesta , radnih procesa i zaposlenih, njihovom medjusobnom uskladjivanju , sa ciljem unapredjenja i povećanja produktivnosti organizacije, efikasnosti zaposlenih i zadovoljstva krajnih korisnika. Prednosti ovog modela sistematizacije radnih mjesta su:

– Jasno definisanje pojedinačnih odgovornosti za svaki poslovni proces ili proceduru.

– Optimizovani radni procesi, radna mjesta i broj zaposlenih

– Definisanje pojedinčnih odgovornosti i ovlašćenja (preuzimanje odgovornosti u slučaju odsustva)

– Definisanje uslova stručne spreme i dodatnih znanja,

– Definisanje  potrebnih ličnih i stručnih kompetencija svakog zaposlenog za odredjeno radno mjesto,

– Definisanje svrhe radnog mjesta,

– Praćenje i ocjenjivanje zaposlenih,

– Izrada Knjige radnih procesa i procedura organizacije,

– Mjerenje efikasnosti korišćenja radnog vremena,

– Uvođenje u posao novozaposlenih kroz plan obuke

– Pravno ugovoreno obavezivanje zaposlenih za poštovanje svih stavki vezanih za radno mjesto

Rok za prijavu  pod ovim uslovima  do 31.10.2018god.

Info tel. 067 393 133, 069 499 160   mail: office@cirps.me 

web: www.cirps.me

No Comments

Post A Comment