O NAMA

CIRPS Podgorica – “Crnogorski institut za razvoj poslovnih sistema” d.o.o. Podgorica je prvi institut u Crnoj Gori i okruženju koji se bavi konkretnim organizacionim konsaltingom, analizom, unapredjenjem poslovnih sistema i obukama zaposlenih, koji su koncipirani da pomognu organizacijama u njihovoj unutrašnjoj organizaciji poslovnih sistema, standardizaciji i sistematizaciji radnih mjesta .

Usmjereni smo na  razvoj i edukaciju menadžmenta i zaposlenih, njihovom medjusobnom uskladjivanju, uskladjivanju sa zahtjevima evropskih standarda i zakonskim regulativama, sa ciljem unapredjenja i povećanja produktivnosti organizacije, efikasnosti zaposlenih i zadovoljstva krajnih korisnika.

Naš cilj je da osposobimo kompanije da  organizuju, kontrolisu, analiziraju i unapredjuju  rad u poslovnom sistemu i  na najproduktivniji način koriste ljudske resurse u realizaciji sto optimalnijih i efikasnijih radnih procesa i procedura. Te da razvojem i standardizacijom sistema upravljanja, unutrasnje organizacije i sistematizacije radnih mjestau kompanijama , optimizu ju i racionalizuju radne procese i ljudske resurse i stvore uslove za kvalitetnu implementaciju ISO standarda i sertifikaciju sistema …više o nama

KONSULTANTSKE USLUGE

IMPLEMENTACIJA SISTEMA MENADŽMENTA LJUDSKIM RESURSIMA

IMPLEMENTACIJA SISTEMA MENADŽMENTA LJUDSKIM RESURSIMA

VIŠE INFORMACIJA

IZRADA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA

IZRADA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA

VIŠE INFORMACIJA

IZRADA PRAVILNIKA O POSLOVNOM PONAŠANJU, POSLOVNOJ KOMUNIKACIJI I DRESS-CODE-u

IZRADA PRAVILNIKA O POSLOVNOM PONAŠANJU, POSLOVNOJ KOMUNIKACIJI I DRESS-CODE-u

VIŠE INFORMACIJA

``VJEŠTINE I METODE UPRAVLJANA LJUDSKIM RESURSIMA I RADNIM PROCESIMA`` OBUKA MENADŽMENTA

``VJEŠTINE I METODE UPRAVLJANA LJUDSKIM RESURSIMA I RADNIM PROCESIMA`` OBUKA MENADŽMENTA

VIŠE INFORMACIJA

``OPERATIVNI MENADŽER LJUDSKIH RESURSA`` INDIVIDUALNA OBUKA ZA HR MENADŽERE

``OPERATIVNI MENADŽER LJUDSKIH RESURSA`` INDIVIDUALNA OBUKA ZA HR MENADŽERE

VIŠE INFORMACIJA

„UNAPREDJENJE PRODAJE i KVALITETA USLUGE U MALOPRODAJI” OBUKA PRODAVACA

„UNAPREDJENJE PRODAJE i KVALITETA USLUGE U MALOPRODAJI” OBUKA PRODAVACA

VIŠE INFORMACIJA

REGRUTACIJA I PROFESIONALNA SELEKCIJA KADROVA – HEAD HUNTING

REGRUTACIJA I PROFESIONALNA SELEKCIJA KADROVA – HEAD HUNTING

VIŠE INFORMACIJA

ANALIZA KVALITETA USLUGE – Mysteri shopper metodom (TAJNI KUPAC)

ANALIZA KVALITETA USLUGE – Mysteri shopper metodom (TAJNI KUPAC)

VIŠE INFORMACIJA

IMPLEMENTACIJA ISO STANDARDA I POSREDOVANJE U SERTIFIKACIJI

IMPLEMENTACIJA ISO STANDARDA I POSREDOVANJE U SERTIFIKACIJI

VIŠE INFORMACIJA

DODATNE USLUGE

IZRADA AKTA O PROCJENI RIZIKA RADNIH MJESTA

VIŠE INFORMACIJA

IZRADA PROJEKATA ZA DODJELU DONATORSKIH SREDSTAVA EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

VIŠE INFORMACIJA

AKCIJA

“POSLODAVCI ZA POSLODAVCE”

VIŠE INFORMACIJA

KONTAKT

U nadi da ćete na obostrano zadovoljstvo prepoznati kvalitet naših usluga i uvidjeti potrebu za poslovnom saradnjom, kontaktirajte nas sa punim povjerenjem  i zakazite prezentaciju procesa i benefita implementacije našim konsultantskih usluga.

Crnogorski institut za razvoj poslovnih sistema d.o.o. Podgorica

Bratstva Jedinstva br.10, Podgorica

Mob: +382 69 499 160

         +382 67 393 133

E-mail: aleksandra.sofranac@cirps.me

Web:  www.cirps.me

ZAHTJEV za implementaciju konsultantskih usluga 
popunite i pošaljite na office@cirps.me, nakon čega će Vas kontaktirati naši konsultanti